Byrådskandiat

Anne Bjergvang

Jeg er 54 år og bor på Agersø sammen med min mand Allan. 

Jeg har siddet i byrådet siden 2017, og udover byrådet så sidder jeg som næstformand i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, samt i Erhvervs- og Teknikudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Civilt arbejde 

Til daglig arbejder som advokatsekretær i et stor advokatfirma i Slagelse

Uddannelse 

Jeg er uddannet advokatsekretær.

Mine mærkesager

Fra nor til fjord

Skælskørområdet er smukt. Højvandssikring og udvikling af Skælskør som beskrevet i udkastet til helhedsplan er væsentlige elementer i udviklingen. Vi skal desuden have et sundhedshus og mere plads, så ældre kan blive i Skælskør, når de udskrives fra sygehus eller ikke længere magter at bo i eget hjem.

Mere natur og renere miljø.

Flere stier i Skælskørområdet og flere naturoaser i Skælskør, men også i landdistrikterne. Vi skal styrke biodiversiteten og konstant arbejde for renere miljø, mindre og renere spildevandsudledning og flere grønne miljøtiltag.

Flere fællesskaber, mere tryghed og en stærk infrastruktur.

Vi i Skælskør er meget dygtige til at skabe netværk og fællesskaber. Vi skal fortsat støtte op om foreningerne, herunder også Bykontorer og Kunstnerlauget KIT. Derudover skal vi sikre de unge i Skælskør området et sted, hvor de kan være sammen. Fællesskaber modvirker ensomhed og vi skal som socialdemokrater til enhver tid bekæmpe ensomhed. Vi skal arbejde for mere trafiksikring omkring skolerne. Det kan være både små og store tiltag, som sikrer en mere trafiksikker hverdag, men det er også fortsat stærk infrastruktur med bus og flextrafik, der sikrer at man uanset alder kan komme f.eks. fra Dalmose til Skælskør eller modsat.

Samarbejde om lokale løsninger giver lokale arbejdspladser.

Medindflydelse på eget liv sikrer engagement. Når jeg siger lokale løsninger, så handler det både om øerne og om Skælskørområdet. Vi kan gøre det bedre med flere arbejdspladser og vi skal skabe plads til at kommunalt ansatte kan arbejde i Skælskør, ikke nødvendigvis hjemmefra, men ved oprettelse af satellitarbejdspladser på Rådhuset i Skælskør. Lokale arbejdspladser er væsentlige, fordi det gør at Skælskørområdet udvikler sig mere. Derfor skal vi også have nye arbejdspladser. Et scenarie med en grøn klynge af virksomheder på Stigsnæs vil løfte hele Skælskør området. Det skal vi arbejde hårdt for.