Mærkesager

Skælskør by og området der omkranser byen er et dejligt sted at bo. Med en historisk bymidte, tæt på blåt vand og hvide strande, og tæt på grønne skove og dejlig natur. Det er omgivelser, som vi skal værdsætte og værne om. Vi skal sikre rent vand ved strandene, og passe på vores rekreative naturområder og kulturarv.

Vi skal være et område med et levende og mangfoldigt by- og kulturliv, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse.

Det kræver gode daginstitutioner, attraktive folkeskoler, en værdig ældrepleje samt trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap.

Der skal være boliger, som er til at betale, der skal skabes nye arbejdspladser, og der skal være uddannet og kvalificeret arbejdskraft til rådighed, som kan få job i virksomhederne, såvel i byen som i vores fantastiske område.

I Skælskør er vi ikke os selv nok, men er noget for hinanden. Vi bygger på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer.

Det handler om velfærd.


Vi ønsker en kommune, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse.

Vi skal sikre, at der nok vuggestue- og børnehavepladser, at rammerne er i orden i daginstitutioner, skoler og SFO, og at der er uddannet personale.

Vi skal sikre, at der er nokseniorboliger og ældreboliger samt plejehjemspladser, og at der er værdig pleje til de ældre, hvor der er tilstrækkeligt med tid og personale.

Vi skal sikre, at der er trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap.

I Slagelse Kommune skal det handle om velfærd. Vi har viljen til velfærd.

Vi ønsker en grøn og bæredygtig kommune, hvor klimaindsatsen er højt prioriteret. Både som kommune og som enkeltpersoner har vi et ansvar for at sikre et godt klima og miljø – for os selv og de fremtidige generationer.

Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men et nødvendigt bidrag til at løse klimakrisen.

Slagelse kommune skal være en af de grønneste kommuner i landet.

Vi ønsker, at Slagelse fortsat skal være en kommune, hvor alle kan bo. I takt med at der i de kommende år bliver bygget mange nye private ejer- og lejeboliger, skal vi øge antallet af almene boliger i kommunen.
Ligeledes vil vi også arbejde målrettet for at der skabes og bygges flere senior og ældreboliger, hvilket er et must da vi jo alle bliver ældre.

Vi vil derfor arbejde målrettet på, at der opføres flere almene boliger i et tæt samarbejde med de almene boligselskaber.

Vi ønsker en kommune, hvor vi er i stand til at fastholde og skabe nye arbejdspladser.

Vi skal sikre, at rammerne for at drive virksomhed er gode, og at der er uddannet og kvalificeret arbejdskraft, som kan få job i virksomhederne. Og så skal vi sikre, at der er et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner, så folk uden beskæftigelse kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Slagelse Kommune skal være erhvervslivets og uddannelsernes område.

Vi ønsker en kommune, hvor vi ikke er os selv nok, men er noget for hinanden. Vi skal bygge på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer.

Slagelse Kommune er til for kommunens borgere – ikke omvendt.