Medlem af Byrådet

Anne Bjergvang

Jeg er 54 år og bor på Agersø sammen med min mand Allan. 

Jeg har siddet i byrådet siden 2017.

Jeg genopstillede i 2021 hvor jeg, til min store glæde, blev genvalgt med 783 personlige stemmer.

I dag sidder jeg i Økonomiudvalget, Klima og Miljøudvalget og i Teknik, Plan og Landdistriktsudvalget.

 

CIVILT ARBEJDE:

Læser Jura på Odense Universitet.

UDDANNELSE: 

Jeg er uddannet i advokatsekretær.

Mine mærkesager

Borgerne i centrum

Jeg ønsker en kommune, hvor vi ikke er os selv nok, men er noget for hinanden. Vi skal bygge på fællesskaber og borgerinddragelse, så vi sammen kan skabe de gode rammer, som alle med god grund forventer. Slagelse Kommune er til for kommunens borgere – ikke omvendt. Derfor vil jeg arbejde for, at borgerne i endnu højere grad end i dag bliver inddraget, så der bliver lyttet til deres ønsker, behov og ideer. Konkret vil jeg arbejde for at nedsætte flere af de udvalg, der giver kommuner mulighed for at inddrage borgere i tæt samarbejde med politikere om at udvikle nye løsninger. Det skal f.eks. ske indenfor følgende områder; skoler, sundhed, beskæftigelse, erhvervsfremme, klima og ældre.

Styrk velfærden

Jeg ønsker en kommune, hvor der er plads til alle og hvor alle bidrager med det, de formår. Fra vi er helt små og til livets efterår skal alle have mulighed for en god tilværelse. Vi skal sikre gode daginstitutioner og skoler, en værdig ældrepleje samt trygge rammer for vores udsatte borgere og borgere med handicap. I Slagelse Kommune skal det handle om velfærd. Derfor vil jeg arbejde for, at den nære velfærd bliver højt prioriteret både økonomisk og personalemæssigt.

Kæmp for miljøet

Jeg ønsker en grøn og bæredygtig kommune, hvor klimaindsatsen er højt prioriteret. Både som kommune og som enkeltpersoner har vi et ansvar for at sikre et godt klima og miljø – for os selv og de fremtidige generationer. Vi skal arbejde målrettet på at nå kommunens mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er en halvering i forhold til i dag. Det er ambitiøst, men et nødvendigt bidrag til at løse klimakrisen. Slagelse Kommune skal være en af de grønneste kommuner i landet. Derfor vil jeg arbejde for en ambitiøs grøn omstilling f.eks. gennem øget affaldssortering og genanvendelse, grøn energi og grøn transport.

Skab flere arbejdspladser

Jeg ønsker en kommune, hvor vi er i stand til at fastholde og skabe nye arbejdspladser. Vi skal sikre, at rammerne for at drive virksomhed er gode, og at der er uddannet og kvalificeret arbejdskraft, som kan få job i virksomhederne. Og så skal vi sikre, at der er et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og uddannelsesinstitutioner, så folk uden beskæftigelse kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Slagelse Kommune skal være erhvervslivets og uddannelsernes by. Derfor vil jeg arbejde for, at der en god dialog med de lokale virksomheder og at vi udnytter de styrker, vi har for at tiltrække nye uddannelser og flere arbejdspladser.