Generalforsamling 2022

Lørdag d. 26.02.2022 kl. 10:00 mødte 32 friske medlemmer op til partiforeningens ordinære Generalforsamling.

Udover de normale punkter på dagsordenen var der specielt et punkt der tiltrak medlemmernes interesse, nemlig valg af Folketingskandidat, hvor vores lokale Unnie Linette Brown Oldenburg og Fredrik Vad fra DSU stillede op til kampvalg.
Netop under dette punkt var der god debat som primært gik på hvad de to kandidater kunne bringe med ind i Folketinget.

Generalforamlingen forløb i god ro og orden og omkring kl. 13:00 afsluttede dirigenten Anne Bjergvang Generalforsamlingen og medlemmer satte sig til bords til frokost med smørrebrød og øl og vand.

Et overblik over den mange fremmødte medlemmer

Anne Bjergvang og John Dyrby under spørgerunden til den politiske orientering

Unnie Linette Brown Oldenburg og Frederik Vad under spørgerunden