1. Maj 2024

Traditionen tro blev der afholdt 1. maj i Det Røde Pakhus sammen med SF og Fagbevægelsen.

64 morgen friske gæster var mødt op til gratis morgenbord, spændende talere og hyggeligt samvær.

Det Røde Pakhus pyntet med Dannebrog og banner

Morgen bordet er klar til de mange gæster

Dagen startede med fællessang

De mange gæster lytter til dagens første taler

Folketingsmedlem Astrid Carøe fra SF på talerstolen

Regionsrådsmedlem Kenneth Nielsen på talerstolen

Jesper Larsen fra Dansk Metal afholdt fagbevægelsens tale

Nogle af gæsterne tjekker lodder fra det Kinesisk lotteri

Byrådsmedlem Anne Bjergvang i samtale med TV Øst

Byrådsmedlem Jørgen Grüner på talerstolen

Knud Reimer lytter

Stig Thorup ved tangenterne til fællessang

Byrådsmedslem Anne bjergvang på talerstolen

TV Øst følger Byrådsmedlem Anne Bjergvangs tale

Der lyttes opærksomt til talen