Urafstemning

Sted: Mødelokalet ved Hjemmet ved Noret

Tidspunkt: 16:00 - 20:00

For første gang skulle alle medlemmer tage stilling til i hvilken rækkefølge kandidaterne til Kommunalvalget skulle placeres på listen.

Ud over opstillingsmødet i Korsør var der mulighed for at stemme i eget hjem eller komme og stemme lokalt og her i Skælskør havde vi valgt at vores medlemmer kunne komme og stemme i mødelokalet ved Hjemmet ved Noret, og det var der 11 medlemmer der benyttede sig af.

Stemmeprocenten ved urafstemningen i Skælskør partiforening landende på 47%, hvilket vi godt kan være rigtig stolte af.

Urafstemning valgbord

Kandidatvæg hvor alle kandidaterne præsenterede sig på et A4 ark