Stigsnæs - DSV Miljø indfrier løfterne

Stigsnæs – DSV Miljø indfrier deres løfter!

Skælskør Partiforening har igen modtaget et positivt nyhedsbrev fra DSV Miljø’s direktør, Jens Lundgaard

Stigsnæs – DSV Miljø indfrier deres løfter!

Skælskør Partiforening har igen modtaget et positivt nyhedsbrev fra DSV Miljø’s direktør, Jens Lundgaard, og ser vi tilbage på mødet om Stigsnæs i Magleby Forsamlingshus den 8. maj 2007, er der stadig god grund til at glæde os over forløbet – og frugterne af den energi, som vi sammen med 3F lagde i opgaven.

Skælskør Partiforening har forelagt nyhedsbrevet for Anders Nielsen, formand for Miljø- og Naturudvalget i Slagelse, der udtrykker stor tilfredshed med, at det man lovede at ville arbejde hårdt på, nemlig frakørsel fra RGS 90 Industri, forløber over al forventning, og at firmaet indtil nu har mere end levet op til Kommunens forventninger.

DSV Miljø oplyser:                             

191.000 tons forurenet jord.

Bortkørslen af de 191.000 tons forurenet jord fra det midlertidige oplag går rigtig godt. Ved udgangen af uge 37 (fredag d. 14.9.2007) var der fraført ca. 53.000 tons. Derudover er der yderligere anvist 21.000 tons, der ligger klar til fraførsel i skib eller på lastbil. Således har vi nu i alt analyseret, dokumenteret og fået anvist ca. 74.000 tons.

Fraførslen fra Stigsnæs er hidtil primært sket på lastbiler. Der fraføres mellem 600-900 tons pr. dag.

Primo august 2007 var vores nye pier klar i Glatved. En investering til ca. kr. 10 mio. Vi forsøgte os med en skibstransport, ca. 3.500 tons, medio august. Selve skibstransporten forløb som forventet, men den nye pier skulle justeres, og her havde vi brug for ekstern assistance i form af smede. Uheldigvis udbrød der brand i løbet af weekenden i installationerne, og den yderste del af pieren er beskadiget for et millionbeløb. Det er paradoksalt at pieren står ude midt i Kattegat med vand under sig og installationerne brænder. Skaden er nu afklaret med forsikringsselskabet og udbedring er i fuld gang. Vi har en forventning om, vi kan genoptage skibstransporterne i uge 40.

Skibstransporterne fortsætter via Korsør Havn, og det er vores forhåbning, at vi kan få en fast rytme med et skib, der sejler i fast rutefart fra Korsør til Glatved, indtil alle 191.000 tons er fraført.

Parallelt med skibstransporten vil vi fortsat benytte lastbiler.

114.000 tons fin bagharp.

I juli opstartede vi fraførsel af fin bagharp med skib til Noah, Langøya. Der er afsendt 3 skibslaster, i alt ca. 10.000 tons. Den fine bagharp indgår i retablering af Langøya. Som tidligere udmeldt er der indgået aftaler om levering af op til 50.000 tons.

Modtagelsen på Langøya har ikke været helt problemfri. Modtagelsen blev derfor stoppet efter levering af 3. skibslast. Der har nu været afholdt møder mellem produktionsteknikere i Norge og vort personale i Stigsnæs. Vi arbejder nu på at forberede yderligere 1-2 skibslaster, som vi forventer afsendt i allernærmeste fremtid.

Noah, Langøya er fortsat meget interesseret i at modtage materialerne, og vi vil som bekendt gerne af med dem.

Derudover arbejder vi med andre nationale og nordiske afsætningsmuligheder, men det er endnu for tidligt at konkretisere dem ved navn og beliggenhed.

Hen over sommerferien har vi haft kontakt til et stort antal nationale og internationale virksomheder med henblik på frasalg af industriaktiviteterne i Stigsnæs. Henvendelser og en række møder henover sommerferieperioden har resulteret i, at vi nu har et antal potentielle købere, som er i gang med at se på aktiviteterne i Stigsnæs.

Vi har en forventning om, at vi henover efteråret er kommet rigtig godt igennem denne proces og forhåbentlig er vi meget mere afklaret omkring fremtidig ejerskab ved udgangen af dette år. Måske primo næste år.

Det er en kompliceret og meget svær proces, og man kan ikke så tidligt inde i forløbet som vi er nu, forudsige hvornår salgsprocessen kan afsluttes. Men helt klart er det, at den oprydning, som DSV Miljø har igangsat, vil vi gennemføre og afslutte som vi hidtil har meldt ud. Alle de samtaler vi har med mulige interesserede/potentielle købere er alle under forudsætning af, at vi gennemfører og afslutter den igangsatte oprydning.

Med venlig hilsen

DSV Miljø A/S

Jens Lundgaard

Skælskør Partiforening glæder sig over, at forholdene for borgerne på Stigsnæs stadig bliver bedre og mere tålelige, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DSV Miljø.

Bjarne Balodis Olsen

Formand for Socialdemokraterne i

Skælskør Partiforening.