Nytårskur 2020

Som et nyt tiltag afholdt vi for første gang nytårskur for vores medlemmer.

22 friske medlemmer mødte frem i mødelokalet ved Hjemmet ved Noret hvor der blev serveret champagne og kransekage.

Efter at vi havde skålet og ønsket hinanden et godt og lykkebringende nytår informerede bestyrelsen om de udfordringer som ligger foran os med nye regler for opstillingslisten til KV21.
der vor god debat og bestyrelsen blev opfordret til at kæmpe for at de nuværende regler for opstillingslisten blev fastholdt.

Nytårskuren var et hyggeligt og spændende nytg tiltag og bestyrelsen blev opfordret til at gentage arrangementet i 2021.