Minister besøg i Skælskør

Et vellykket ministerbesøg af Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter den 17. juni 2013.

Besøg på Parkvejskvarteret.

Carsten besøgte først det renoverede Parkvejskvarter, der har undergået en bemærkelsesværdig forandring.

Parkvej er renoveret for kr. 240 mio. og har betyder bedre lejligheder og mere spændende fællesarealer, ikke mindst for de unge.

De unge dannet et ungeråd og har selv medvirket til at lave forhold for at kunne dyrke street sport, bl.a. en parkour bane.

Efterspørgslen efter lejligheder på parkvejskvarteret er steget betragteligt.

18 årige Demaig Murina er formand for ungerådet og 17 årige Patrick Raagaard er formand for Street station.

De har være en demokratisk proces, som de unge er blevet draget ind i med fokus på, at de selv tager ansvar og deltager i arbejdet med kontakter til myndigheder m.fl. for at nå deres mål. Projektleder Anja Nielsen, ansat i Skælskør Boligselskab, har stået for projektet og har guidet de unge gennem processerne. Ordet fællesskab har fået anden og mere positiv betydning for områdets beboere.

Som det fremgår af billederne og af presseomtalen, så følte Carsten Hansen sig rigtig godt tilrette i området og snakken med de unge.

SE BILLEDER FRA BESØGET LÆNGERE NEDE:

Debatmøde i Tjæreby forsamlingshus.

Der var mødt lidt over 30 deltagere op til debatmødet i det gode vejr - måske for godt til indendørs aktivitet. Det var lidt under det forventede.

Carsten oplæg tog udgangspunkt i regeringens politik, og drejede det over på hans ministeriums område.

Der var spørgsmål/debat om bredbånd i landdistrikter, som deltagerne fandt var en absolut hastesag. Bredbånd er livsnerven for både borgere og virksomheder og virksomhedernes eksistens i landdistrikter er en forudsætning for udvikling – Det samme gælder for borgerne i en hastigt digitaliseret verden.
Carsten kom ind på muligheder for anvendelse af kommunalfuldmagten, når det er til gavn for almenvældet.

Et spørgsmål om at kunne drive vognmandsforretning i landdistrikter, men ikke må have containere stående på ejendommen blev rejst – Regering er opmærksom på problemet og arbejder på en lovændring

Carsten Hansen påpegede, at for landdistrikterne er skolerne vigtige og at en fornuftig kombineret skole- og landdistriktspolitik kan gøre det muligt. Samtidig gav han udtryk for, at elevtallet på en skole ikke burde være højere en 600 elever.

Der kom også et spørgsmål om vindmøller på land og især de store vindmøller. Carsten var af den opfattelse, at de mange små vindmøller ikke var effektive nok og at han derfor gik ind for de store vindmøller, hvilket ville give færre vindmøller og højere effektivitet.

Jørgen Damgaard, formand for LAG Slagelse (LokalAktionsGruppe) sluttede aftenen af med eksempler på, hvad LAG kan gøre og har gjort i den forløbne periode.

LAG aftalen udløber med udgangen af 2013 og skal evalueres – forhåbentlig til endnu flere muligheder.

En god og debat med ny inspiration for deltagerne, og flere af dem blev hængende efter mødet og snakkede sammen i det gode vejr.

Socialdemokraterne i Slagelse Kommune inviterer herved til møde med minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen.

Dato : mandag den 17. juni 2013
Tid : 19:00
Sted : Tjæreby Forsamlingshus, Næstved Landevej 220, 4230 Skælskør

Vejledende program:

19:00 – Velkommen til Tjæreby Forsamlingshus v/Svend Rasmussen
19:05 – Carsten Hansen bydes velkommen
19:10 – Carsten Hansen har en indledning på ca. 10. min.
19:25 – Debat i med de fremmødte.
20:45 – Måske plads til et kort indlæg fra Jørgen Damgaard, formand for Lokal Aktionsgruppe Slagelse

Vi byder på en øl eller vand under arrangementet.

Ministeriet har flere gode sider med masser af muligheder og information, der kan gavne aktive landdistrikter – uden jer selv kan det ikke lade sig gøre – Snak sammen om hvad jeres behov er og bring emner op på mødet til debat. Hvad skal der til for at der skabes udvikling i jeres område?

Det er alle tiders mulighed for at være med til at sætte dagsorden.

Ministeriet arbejder for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Du kan læse meget mere om ministeriets landdistriktspolitik og indsatser på hjemmesiden livogland.dk.

Hjemmesiden livogland.dk er den officielle landdistriktsside fra Ministeriets for By, Bolig og Landdistrikter. Her får du overblik over ministeriets indsatser og initiativer i landdistrikterne. Du finder blandt andet information om:

  • Lokale aktionsgrupper
  • Ministeriets støtteordninger
    Ud over at beskrive ministeriets egne aktiviteter og politiker indeholder hjemmesiden en inspirationsbase med:
  • Projekter i landdistrikter – inspirerende projekter fordelt på seks hovedtemaer
    Fonde og puljer – inspiration til fundraising
  • Kommunale og regionale landdistriktspolitikker – præsentation af alle kommuner og regioners politikker på landdistriktsområdet
  • Litteratur og links – oversigt over relevante trykte og digitale udgivelser, der giver viden om landdistrikterne.

Læs mere på www.livogland.dk

(Tilmelding ikke nødvendig - først til møde indtil 200 deltagere)

Vi håber at se rigtig mange af jer til et spændende arrangement.

Carsten Hansen besøger Parkvejskvarteret i Skælskør fra kl. 17:30:

Vi har i samarbejde med Skælskør Boligselskab fået arrangeret besøg af ministeren sammen med borgmester Lis Tribler.
3 af boligselskabets medarbejder har arbejdet med oprettelse af ungeråd og at få skabt en forening for streetsport, bl.a. parkour. Det er et hjælp dig selv projekt som jeg ser det – hvor de unge lærer at benytte sig af demokratiske muligheder.
Det kan både Skælskør Boligselskab og borgerne i Skælskør være stolte af.

Et ministerbesøg på Parkvej vil være fantastisk for beboerne på Parkvej og løfte områdets identitet.

Venter på Minister Carsten Hansen

Venter på Minister Carsten Hansen

Demaig Murina  formand for ungerådet og 17 årige Patrick Raagaard

Demaig Murina formand for ungerådet og 17 årige Patrick Raagaard

Besøg hos beboere på Parkvej

Besøg hos beboere på Parkvej

Flere besøg hos beboerne på Parkvej

Flere besøg hos beboerne på Parkvej

Street sport på Parkvej

Street sport på Parkvej

Masser af aktivitet og street sport på Parkvej

Masser af aktivitet og street sport på Parkvej