Medlemsmøde d. 16.06.2022

16 veloplagte og spørgelystne medlemmer var mødt op til medlemsmødet i mødelokalet ved Hjemmet ved Noret.

Kim Fini Larsen bød velkommen og fortalte lidt om hvad bestyrelsen arbejder med af politiske og organisatoriske emner, specielt medlemskampagne, fokus på ældreområdet, fokus på børn og ungeområdet, samt skoleområdet og højvandssikring af Skælskør.

Anne bjergvang tog over herefter og fortalte om de besparelser der nu er vedtaget i det nye genåbnede budget.
Anne fortalte specifikt om besparelser på børn og unge, ældreområdet og handicap og psykiatriområdet. De tre områder som bliver hårdest ramt af det blå flertal i Byrådet.

Der var mange gode spørgsmål til hvad det ville få at konsekvenser for borgene og der blev udtrykt frygt for at vi ville tabe børn og unge, specielt de børn og unge som i forvejen har udfordringer.

Bordene er dækket og lyset tændt

Der lyttes til oplægget fra Anne Bjergvang

Ebbe Frederiksen, Hanne Frederiksen og Elvin Rahbek

Medlemmerne lytter intenst til Anne Bjergvangs oplæg

Anne Bjergvang besvarer spørgsmål fra deltagerne