Medlems møde d. 13.10.2022

Sted: Mødelokalet ved Hjemmet ved Noret

Tidspunkt: 19:00

14 friske og veloplagte medlemmer mødte op med stor spørgelyst til bestyrelsens arbejde og Anne Bjergvangs oplæg om det vedtagne budget for 2023. 
Anne krydrede på fornemste vis det vedtagne budget med det budgetforslag som vi havde udarbejdet og sendt ind.

Der lyttes intenst til Anne Bjergvang

Anne Bjergvang fortæller om konsekvenserne af det vedtagne budget

Medlemmerne lytter opmærksomt til Anne Bjergvang

Fuld opmærksomhed om Anne Bejrgvangs indlæg