Resultat af konstitueringen

Resultatet af konstitueringen af det nye Byråd blev at Anne Bjergvcang har fået plads i følgende udvalg:
Økonomiudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Teknik-, Plan- og Landdistriktsdudvalget

Tre områder som Anne Bjergvang brænder for, og som vi i bestyrelsen vil gøre alt for at bakke Anne op i hendes arbejde i alle tre udvalg.