Generalforsamling 2023

Lørdag d. 25 februar afholdt Skælskør Partiforening ordinær Generalforsamling.

25 friske og meget veloplagte medlemmer mødte frem med masser af godt humør og gode politiske input til debatten.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og Anne Bjergvang aflagde den politiske beretning, hvorefter Kasserer Falk Bærentzen aflagde regnskab og fremviste budget for det kommende år.

På valg var Formand Kim Fini Larsen, Claus Grell og Sonja Fynbo Christensen.Både Kim og Claus modtog genvalg og begge blev valgt.
Sonja ønskede ikke genvalg og i stedet blev Niels Christian Nielsen valgt ind i bestyrelsen.
Helle Obling havde ønsket at træde du af bestyrelsen før tid og Jeanette Vraae Andersen blev valgt ind for en et årig periode.

Efter Generalforsamlingen var partiforeningen vært ved et par stykker smørrebrød.

Generalforsamlingen startede med sangen Nu blunder den lyse nat

Der synges fra sangbogen

Der lyttes til den poltiske beretning

Anne Bjergvang aflægger politisk beretning