Generalforsamling 2021

Vores ordinære Generalforsamling var i år flyttet til juni på grund af Covid-19, men traditionen tro blev den afholdt på Skælskør Bibliotek.

Generalforamlingen blev afholdt i god ro og orden og både beretning og regsnkab samt de politiske beretninger blev godkendt uden den store debat, dog var der enkelte spørgsmål til både bestyrelsens beretning og de politiske beretninger.

Efter Generalforsamlingen var partiforeningen vært ved smørrebrød og en dram.

Efter frokosten havde bestyrelsen valgt nogle punkter fra oplægget til mærkesagerne for den kommende valgkamp til KV21, blandt andet blev der debatteret ældrepolitik og sundhedshus.