Ekstrordinær Generalforsamling 2020

Sted: Danmarks Busmuseum, Fabriksvej, 4230 Skælskør

Tidspunkt: kl. 10:00

Den ekstraordinære Generalforsamling var indkaldt med det formål at vælge Borgmesterkandidat og Folkeingskandidat, da disse ikke var valgt på den ordinære Generalforsamling.

Joy Mogensen blev valgt som Folketingskandidat og John Dyrby blev valgt som Borgmesterkandidat.

Efter Generalforsamlingen var Skælskør partiforening vært ved en frokost og efterfølgende bustur i Pariserbussen fra Danmarks busmuseum.