Cafemøde d. 28.05.2022

Cafemødet startede med morgenbord og hyggelig steming blandt de 19 meldemmer der var mødt frem til hygge og samvær, samt barske beretninger fra medlemmerne af Recovery Bulls, samt det arbejde som Recovery Bulls udfører for tidligere misbrugere.

Anne Bjergvang fulgte op med lige så barske beretninger om hvad det blå flertal sammen med SF vil gennemføre af besparelser på børn, ugen. skole og ældreområdet.

Herunde lidt billeder fra dagen:

Oplæg ved Even Ramsland, stifter af Recovery Bulls

Peter Raagaard supplerer Even Ramsland

Der lyttes intenst til oplægget fra Reccovery Bulls

Mathias Navn beretter om sit liv før og efter han kom ind i Recovery Bulls

Jannick van Nisseroy fortæller sin historie

Anne Bjergvasng og Finn Lie-Olsen lytter til Recovery Bulls

Anne Marie Christensen, Jytte Bejergvang og Ebbe Frederiksen

Der lyttes og noteres flittigt

Anne Bjergvang gennemgår flertallets budgetbesparelser

Berit Schau og Elvin Rahbek lytter til Anne Bjergvang

Budgetbesparelserne studeres intenst