Borgermøde på Næstvedvej

Mødet om trafiksikkerhed på Næstvedvej ugen efter var mindre besøgt men ikke mindre kreativt og også der kom der mange gode ideer og input til hvordan man kanøge trafiksikkerheden.

Aktivitetsudsvalget og bestyrelsen har fået mange gode og inspirerende ideer og som vi lovede i valgkampen så arbejder vi målrettet mod at finde løsninger som alle kan færdes trygt og sikkert på Sorøvej og Næstvedvej.

Skiltningen ved Eggeslevmagle Skole er ikke særlig tydelig og det var et af emnerne som borgene på Næstvedvej bragte op på mødet.