Anne Bjergvang genopstiller

Anne Bjergvang genopstiller til KV21.

 

Anne Bjergvang genopstiller til stor glæde for bestyrelsen til KV21.

Anne har den sidste byrådsperiode arbejdet hårdt og seriøst for at sætte Skælskør og hele vores skønne område på dagsordenen.
Anne har sidder i Kultur og Fritidsudvalget, Erhvervs-og Teknikudvalget og samtidig sidder Anne i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget hvor Anne beklæder posten som næstformand.
Alle tre udvalg hvor Anne bidrager med ildhu, Anne brænder for alle de mange spændende sager der ligger i disse tre udvalg.

Der er ingen der er i tvivl om at Anne brænder for natur, miljø, færgefart og livet på øerne. Foreningern og de frivillige har også Annes fokus, det er Annes klare opfattelse at uden de mange foreninger og alle de frivillige, så ville vi være et fattigt samfund.
Vi er helt sikre på at Anne Bjergvang er den helt rigtige lokale kandidat.

Vi i bestyrelsen glæder os til at arbejde for at Anne Bjergvang får endnu fire år mere i Slagelse byråd og vi i bestyrelsen anbefaler dig at du stemmer personligt på Anne Bjergvang d. 16.11.2021