15 teser i valgkampen

1. Fokus på fremtiden: Der skal sikres et godt og bredt politisk samarbejdsklima med genopretning af den kommunale økonomi - til glæde for Vores Fælles Skælskør, Vores Fælles landdistrikter, Vores Fælles øer og Vores Fælles kommune.

2. En fælles mærkesag: Den gamle højskole er meget forfalden og en skamplet for Vores Skælskør og kommune. En realistisk helhedsplan for boliger på højskolegrunden og på nabogrunden kommer til politisk behandling i november – igen! Vi ønsker planen realiseret før 2021.

3. Hele samfund – også på landet: Vores indsats for landområder skal øges. Vi foreslår bl.a., at det årlige tilskud til landsbyråd og forsamlingshuse øges væsentligt. De nuværende puljer medfører bøvl og bureaukrati.

4. Øget tillid – også til landområderne: Indsats for vores landområder skal i kommende byrådsperiode forbedres. Vi foreslår bl.a., at det årlige tilskud til landsbyråd og forsamlingshuse øges væsentligt. De nuværende puljer skal hurtigere ud og arbejde uden bureaukrati. Vi har tillid og respekt til de mange frivillige ildsjæle og kræfter.

5. Ældre en fælles mærkesag: Vi skal sikre de ældres værdighed, livskvalitet, nærhed og fællesskab. Alle ældre skal kunne leve det gode liv og have indflydelse på eget liv. Ny velfærdsteknolog bør anvendes både i de private hjem som på plejecentre og i ældreboliger.

6. En fælles mærkesag: Vi vil sikre øget trafiksikkerhed og tryghed i Skælskør og vores landsbyer. Det gælder i særdeleshed omkring vores skoler og vores landsbyer med tung trafik.

7. Øerne - en fælles mærkesag: Vi vil sikre at Agersø og Omø får en stabil og sikker færgedrift, fordi færgerne er livsnerven til øerne. Begge færger skal sejle stabilt – både sommer og vinter.

8. Turisme og foreningslivet - en fælles mærkesag: Turismen, Bykontor og foreningslivets ildsjæle i Skælskør og omegn skal videreudvikles i et tæt samarbejde med øget synergi mellem de mange aktiviteter.  Vi foreslår at der nedsættes et §17.4 for yderligere samtænkning og den forretningsmæssige udvikling af det store frivillige arbejde.

9. En fælles mærkesag: Det er vores mål at trække kommunale forvaltninger og arbejdspladser tilbage til Skælskør, f.eks. kulturforvaltningen – det vil styrke udviklingen af Skælskør kunstnernes og kulturens købstad samt nærhed og ejerskab af vores fælles storkommune.

10. En fælles mærkesag: Vi vil arbejde og øge indsatsen for den tidlige indsats til udsatte familier. En tidlig indsats hjælper familierne og os alle før det går galt.

11. Busdrift en fælles mærkesag: Den kollektive busdrift i Skælskør og landdistrikterne skal øges. Det gavner de unge og deres skolegang, de ældres hverdag med transport til Rådmandscenteret, bibliotek, lægehus og indkøb. Udvidelse af Solskins bussens kørsel som i fremtiden bør erstattes af selvkørende busser.

12. Et aktivt ungdomsliv er en fælles mærkesag: Vi vil genskabe og understøtte et nyt aktivt ungdomsliv i Skælskør efter skoletid og om aftenen. De unge selv, Idrætsklubberne, Oliemøllen og Ungdomsskolen er samlingspunkter for at dette kan lykkes. Deltagelse i ungdomsskole uden for Skælskør skal sikres gratis transport.

13. Idræt og sundhed en fælles ag: Kommunen skal gå i spidsen for at motivere endnu flere til idræt og sundhed. Det giver øget trivsel i livet.

14. En fælles mærkesag: Vi skal blive endnu dygtigere til at pleje, skabe omsorg og livskvalitet for borgere med folkesygdomme som Demens og Parkinson - men også når livet nærmer sig sin afslutning for os borgere.

15. Miljøet stadig en fælles mærkesag: Indsatsen for at sikre drikkevand af høj kvalitet skal øges. Vores vandløb skal vedligeholdes og plejes på et højere niveau for at sikre det mangfoldige dyreliv, vores genbrugsindsats for både private husstande og erhverv skal fordobles. Investering i vedvarende energi er en god investering for os alle.