Medlemsmøde på Agersø d. 25.06.2023

Sted: Stigsnæs Færgehavn

Tidspunkt: kl. 12:45

Programmet er ikke endeligt fastlagt endnu, men vi arbejder blandt andet med en tur med traktorbussen rundt på Agersø, eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær.

Dette arrangement vil være omfattet af deltagerbetaling, der dækker færgebillet, rundtur og kaffe og kage.