Medlemsmøde d. 18.08.2022

Sted: Mødelokalet ved Hjemmet ved Noret

Tidspunkt: 18.8.2022 kl. 19:00

Indhold og invitation sendes ud til alle medlemmer senere.