Generalforsamling 2018

Sted: Skælskør Bibliotek

Tid: Lørdag den 24. februar - kl. 10:00

Dagsorden:
1. Velkomst v/Formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden.

5. Berigtigelse af stemmeberettigede

6. Valg af 2 stemmetællere

7. Bestyrelsens beretning for 2017 og målsætæning for 2018 v/formanden

8. Politisk beretning fra Byrådsgruppen ved /
Steen Olsen og borgmester John Dyrby Paulsen.

9. Indkomne forslag
Bestyrelsen: Nedsættelse af aktivitetsudvalg bestående af bestyrelse og medlemmer

10. Regnskab for 2017 og budget for 2018
v/kasserer Poul Johan Mikuta

11. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller at vejledende satserfor 2018 følges
Fuldt betalende årlig kr. 472,00
Nedsat årlig kr. 215,50
DSU – Fuldgyldige medlemmer af DSU kan
være medlem for kontingent betalt til DSU

12. Fastsættelse af partiskat
a. Partiskat for byrådsmedlemmer – indstilles til Kommunekredsen – p.t. 2½ %
Bestyrelsen foreslår uændret partiskat

13. Valg til Bestyrelsen – på valg er:
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Poul Johan Mikuta.
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – træder ind i stedet for Peder Conradsen.
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Henning Demuth
Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Søren Jensen.

14. Valg af 2 suppleanter for 1 år – på valg er valg er:
Birgit Vangkilde Nielsen.
Kim Hebelstrup.

15. Valg af 2 revisorer for 1 år – på valg er:
Helle Obling
Carl-Erik Hansen

16. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
Anne Bjergvang

17. Valg af folketingskandidat
Tom Block Larsen.

18. Valg af 6 delegerede til Kommunekredsen 
på valg er:
Henning Demuth
Falk Bærentsen
Kim Fini Larsen
Leif Jensen
Formanden og næstformanden er faste medlemmer af Kommunekredsen

19. Valg/indstilling af 1 bestyrelsesmedlem til
Kommunekredsen
aBestyrelsen indstiller næstformanden
Valg af 6 delegerede til Region Sjællands
repræsentantskabsmøde (8. maj) – på
valg er: Formand og næstformand er
repræsenteret af Kommunekredsen

20. Valg af delegerede til AOF repræsentantskabsmøde – på valg er:
Henning Demuth
Rosa Demuth

21. Indstilling af opstillingsform – listeopstilling
eller sideordnet. Fast aftale/beslutning i
Kommunekredsen – kan kun ændres, hvis
de 3 Partiforeninger er enige.

22. Indstilling af delegeret til kongressen:

23. Eventuel