1. maj i Det Røde Pakhus

Sted: Det Røde Pakhus

Tidspunkt: kl. 09:00

Traditionen tro mødes vi og fejrer 1. maj, hvor vi starter med gratis morgenbord, hvorefter talerne går på talerstolen.